Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10078
DoS zranitelnost v Be-soft Artweaver

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/09/2013
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V aplikaci Artweaver byla zjištěna chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby a případné spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v místě, které se týká neznámých aplikací prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru AWD.

Zasažené produkty

Be-Soft Artweaver Volné verze 3.1.5 a dřívější
Be-Soft Artweaver Plus verze 3.1.5 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Artweaver blog

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Artweaver
CVE-IDS
?

CVE-2013-2576


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti