Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10077
WLF zranitelnost v Apple iTunes

Aktualizováno: 03/11/2015
Detekováno
?
05/18/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V aplikaci Apple iTunes byla zjištěna chyba zabezpečení oprávnění. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly upravit místní soubory. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně pomocí standardních operací s souborovým systémem.

Zasažené produkty

Apple iTunes 11 verze 11.2.0 a starší pro OS X

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
iTunew

Oficiální doporučení

Apple bulletin

Dopad
?
WLF 
[?]

RLF 
[?]
Související produkty
Apple iTunes
CVE-IDS
?

CVE-2014-1347


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti