Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10073
SB zranitelnost v aplikaci Apple AirPort

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
01/05/2010
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nesprávná distribuce adres MAC byla nalezena v aplikaci Apple AirPort. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít omezení přístupu. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě pomocí ověřovacího rámečku.

Zasažené produkty

Aplikace Apple AirPort Utility verze 5.4.2 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

vulnerability description

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Apple AirPort Utility
CVE-IDS
?

CVE-2009-2822


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti