Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10064
DoS zranitelnost v SlySoft
Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
03/14/2009
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V produktech SlySoft byla zjištěna nesprávná chyba ověření vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně v místě souvisejícím s ElbyCDIO.sys prostřednictvím speciálně navrženého volání IOCTL.

Zasažené produkty

SlySoft AnyDVD verze 6.5.2.2 a dřívější
SlySoft Virtual CloneDrive verze 5.4.2.3 a starší
SlySoft CloneDVD verze 2.9.2.0 a dřívější
SlySoft CloneCD verze 5.3.1.3 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

CloneCD Changelog
AnyDVD Changelog
CloneDVD Changelog

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
SlySoft Virtual CloneDrive
elby CloneDVD
elby CloneCD
AnyDVD
CVE-IDS
?

CVE-2009-0824


Odkaz na originál