Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10062
LPE zranitelnost v ALFtp
Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
02/22/2012
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nedostatečná chyba cesty byla nalezena v ALFtp. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tuto zranitelnost lze využít ze sítě v bodě, který se týká neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Estsoft ALTools ALFtp verze 5.2 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

ALtools advisory

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
Altools ALFTP
CVE-IDS
?

CVE-2012-0315


Odkaz na originál