Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10061
Zranitelnost ACE v Kazaa & Grokster

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
12/31/2004
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti byla nalezena v Kazaa & Grokster. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v místě souvisejícím s nástrojem Altnet Download Manager prostřednictvím speciálně navrženého parametru bstrFilepath.

Zasažené produkty

Kazaa Media Desktop verze 1.3 až 2.6.4

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

vulnerability description

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Kazaa
CVE-IDS
?

CVE-2004-2433


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti