Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10058
WLF zranitelnost v Altiris Notification Server

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V produktech společnosti Symantec byla zjištěna nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly stáhnout a zapisovat místní soubory. Tato zranitelnost může být využívána ze sítě v místě souvisejícím s eXpress NS SC Download.

Zasažené produkty

Symantec Altiris Deployment Solution 6.9 všechny verze
Symantec Altiris Notification Server 6.0 všechny verze
Symantec Management Platform 7.0 všechny verze

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Symantec security advisory

Dopad
?
WLF 
[?]
Související produkty
Altiris Notification Server Agent
CVE-IDS
?

CVE-2009-3028


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti