Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10045
ACE zranitelnost v Media Player Classic

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Přetečení vyrovnávací paměti byl nalezen v souboru mplayerc.exe v přehrávači Media Player Classic a přehrávači Windows Media Player. Škodlivost může tuto chybu zabezpečení použít k provedení libovolného kódu pomocí speciálně navrženého * .mp4 souboru.

Zasažené produkty

Media Player Classic verze 6.4.9

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Media Player Classic

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Media Player Classic
CVE-IDS
?

CVE-2007-6402


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti