Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10042
Kritická chyba zabezpečení v aplikaci Adobe Download Manager

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
02/25/2010
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné ověření požadavků v aplikaci NOS Microsystems getPlus Download Manager bylo nalezeno v aplikaci Adobe Download Manager. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k vynechání zabezpečení a instalaci libovolných programů prostřednictvím speciálně navrženého názvu webu pro stahování.

Zasažené produkty

Adobe Download Manager verze 1.6.2.60 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Adobe Download Manager
CVE-IDS
?

CVE-2010-0189


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti