Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10039
Bezpečnostní poradenství Adobe Digital Editions

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
01/22/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Adobe Digital Editions byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód nebo způsobit odmítnutí služby. Tato zranitelnost může být zneužita ze sítě v místě souvisejícím s neznámou aplikací.

Zasažené produkty

Adobe Digital Editions verze 2.0.1 pro Windows a Macintosh

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Digital Editions
CVE-IDS
?

CVE-2014-0494


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti