Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10037
Zranitelnost ACE v aplikaci Adobe InDesign

Aktualizováno: 03/12/2015
Detekováno
?
10/18/2010
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Kritická zranitelnost byla nalezena v aplikacích Adobe InDesign a InCopy. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tato zranitelnost může být zneužita místně a možná vzdáleně v místě souvisejícím s nedůvěryhodnou cestou pomocí únosu DLL.

Zasažené produkty

Adobe InDesign verze CS5 7.0.2 a starší pro Windows
Adobe InDesign Server verze CS5 7.0.2 a starší pro Windows
Adobe InCopy verze CS5 7.0.2 a starší pro Windows

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Adobe InDesign CS5
CVE-IDS
?

CVE-2010-3153


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti