Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10036
Více zranitelností v aplikacích Adobe Flash a Adobe AIR
Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
07/08/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V přehrávačích Adobe Flash Player a Adobe AIR SDK bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení a získání citlivých informací.
Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Vektory vztahující se k neznámým aplikacím mohou být využívány k vynechání bezpečnostních omezení
  2. Nesprávné SWF lze využít k získání citlivých informací prostřednictvím CSRF
Zasažené produkty

Adobe Flash Player verze 14.0.0.145 a starší pro Windows a Mac OS
Adobe Flash Player verze 11.2.202.394 a starší verze pro systém Linux
Verze Adobe AIR verze 14.0.0.110 a starší pro Android
Adobe AIR SDK verze 14.0.0.110 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
VZDUCH
Přehrávač Flash Player

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe AIR
CVE-IDS
?

CVE-2014-4671
CVE-2014-0539
CVE-2014-0537


Odkaz na originál