Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10033
Více chyb zabezpečení ACE v aplikacích Adobe Acrobat & Reader

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
06/09/2009
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Acrobat & Reader bylo nalezeno několik závažných chyb.

metody getAnnots a customDictionaryOpen v jazyce JavaScript API mohou být zneužívány, aby způsobily odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu pomocí speciálně vytvořeného souboru PDF.

Zasažené produkty

Adobe Acrobat & Reader 9 verze 9.1 a starší
Adobe Acrobat & Reader 8 verze 8.1.4 a dřívější
Adobe Acrobat a Reader verze 7.1.1 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Čtenář

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Reader
Adobe Acrobat
CVE-IDS
?

CVE-2009-1493
CVE-2009-1492


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti