Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10030
Zranitelnosti ACE v aplikaci Adobe Photoshop

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
05/08/2012
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Photoshop bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Chyba zabezpečení po použití zdarma lze využít prostřednictvím speciálně vytvořeného obrázku TIFF.
  2. Chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti může být zneužita prostřednictvím neznámých vektorů.
  3. Chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti založená na zásobníku může být zneužita prostřednictvím dlouhého prvku Active Collada v souboru DAE.
  4. Chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti může být využita prostřednictvím speciálně vytvořeného obrazu TIFF s kompresí SGI24LogLum.
Zasažené produkty

Adobe Photoshop CS5.1 verze 12.1 a starší pro Windows a Mac OS

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Photoshop

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Adobe Photoshop
CVE-IDS
?

CVE-2012-2052
CVE-2012-2028
CVE-2012-2027
CVE-2012-0275


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti