Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10029
Zranitelnosti ACE v aplikaci Adobe Photoshop

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
08/30/2012
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Photoshop byly nalezeny chyby zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tyto chyby zabezpečení lze využít ze sítě v bodě vztahujícím se k neznámým aplikacím prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru nebo obrázku TIFF s kompresí SGI24LogLum.

Zasažené produkty

Adobe Photoshop CS6 verze 13.0 pro Windows a Mac OS

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Photoshop

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2012-0275
CVE-2012-4170


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti