Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10022
DoS zranitelnost v DAEMON Tools

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V DAEMON Tools byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v bodě týkajícím se zařízení DeviceIoControl prostřednictvím neplatné žádosti.

Zasažené produkty

DAEMON Tools Lite verze 4.40.2 a starší
DAEMON Tools Pro Standard verze 4.41.214 a dřívější
DAEMON Tools Pro Pro pokročilé verze 4.41.214 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
DAEMON Tools

Oficiální doporučení

NVD

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
DAEMON Tools Pro Standard/Advanced
DAEMON Tools Pro
DAEMON Tools Lite
CVE-IDS
?

CVE-2011-3987


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti