Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10020
DoS zranitelnost ve Winampu

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V programu Winamp byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti založené na zásobníku. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby a případné spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v místě souvisejícím s balíčkem Skin pomocí speciálně navrženého balíčku.

Zasažené produkty

Winamp verze 5.63 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Winamp

Oficiální doporučení

NVD

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Winamp
CVE-IDS
?

CVE-2013-4694


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti