Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10019
DoS zranitelnost ve Winampu

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
05/23/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V Winampu byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v bodě souvisejícím s službou dekodéru Winamp F263 prostřednictvím souboru s chybou .FLV.

Zasažené produkty

Winamp verze 5.666 a starší.

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Winamp

Oficiální doporučení

NVD

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Winamp
CVE-IDS
?

CVE-2014-3442


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti