Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10016
Více zranitelností v aplikaci Apple QuickTime

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Apple QuickTime bylo nalezeno více závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k spuštění libovolného kódu nebo k odmítnutí služby.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné přepnutí byte lze využít k provádění libovolného kódu nebo způsobení odmítnutí služby prostřednictvím speciálně vytvořeného prvku ttfo ve filmu
  2. Nedostatečná inicializace ukazatele může být využita k provedení libovolného kódu nebo způsobení odmítnutí služby přes speciálně vytvořený tracklist ve filmu
  3. Integrované podepisování lze využít k provádění libovolného kódu nebo způsobení odmítnutí služby prostřednictvím speciálně vytvořeného atomu stsz ve filmu
  4. Vektory vztahující se k neznámým aplikacím mohou být využívány k provádění libovolného kódu nebo způsobení odmítnutí služby prostřednictvím speciálně vytvořených atributů jid, clef, dref a ftab pomocí speciálně vytvořeného PSD obrazu nebo filmového souboru s kódováním H.264.
Zasažené produkty

Verze Apple QuickTime 7.7.4. a dříve

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
QuickTime

Oficiální doporučení

Apple entry

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Apple QuickTime
CVE-IDS
?

CVE-2014-1246
CVE-2014-1247
CVE-2014-1244
CVE-2014-1245
CVE-2014-1251
CVE-2014-1243
CVE-2014-1248
CVE-2014-1249
CVE-2014-1250
CVE-2013-1032


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti