Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10015
Zranitelnost operačního systému SUI

Aktualizováno: 04/17/2018
Detekováno
?
01/31/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba byla nalezena v operaci 18 a dříve. Využíváním této zranitelnosti mohou škodliví uživatelé bláznit oprávněné uživatele. Tato chyba zabezpečení může být zneužita ze sítě v bodě, který se vztahuje k adresnímu řádku tím, že spoofuje uživatelské rozhraní.

Zasažené produkty

Opera verze 18 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Opera

Oficiální doporučení

Opera blog

Dopad
?
SUI 
[?]
Související produkty
Opera
CVE-IDS
?

CVE-2014-0815


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti