Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10012
Chyba zabezpečení v sadě Microsoft Office 2007 a Office Compatibility Pack

Aktualizováno: 03/30/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v sadách Office 2007 a Office Compatibility Pack. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly spouštět libovolný kód nebo způsobit odmítnutí služby. Tato zranitelnost může být využívána ze sítě v bodě vztahujícím se k neznámé aplikaci prostřednictvím speciálně navrženého vloženého písma.

Zasažené produkty

Word 2007 Service Pack 3, sada Office Compatibility Pack Service Pack 3.

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS14-034

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft Word
Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats
CVE-IDS
?

CVE-2014-2778

Oficiální doporučení Microsoft
MS14-034
KB seznam

2880513
2969261
2880515


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti