Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10009
Odmítnutí služby ve službě VideoLAN VLC Media Player
Aktualizováno: 03/24/2015
Detekováno
?
03/03/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba byla nalezena ve verzích VLC verze 2.0.7 a dřívějších. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru playlistu.

Zasažené produkty

VideoLAN VLC Media Player před 2.0.7

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
VLC

Oficiální doporučení

NVD

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
VLC media player
CVE-IDS
?

CVE-2013-7340


Odkaz na originál