Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10005
Vícenásobné zranitelnosti aplikace Adobe Acrobat & Reader

Aktualizováno: 04/24/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny ve verzích Adobe Reader a Adobe Acrobat verze X a XI. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód nebo způsobit odmítnutí služby. Tyto zranitelnosti lze v síti využívat na neznámých bodech napadení pomocí bezporuchového použití a poškození paměti.

Zasažené produkty

Adobe Reader a Acrobat XI 11.0.05 a starší verze pro systémy Windows a Macintosh,
Adobe Reader a Acrobat X 10.1.8 a starší verze pro Windows a Macintosh.

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Čtenář

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Reader
Adobe Acrobat XI
Adobe Acrobat X
Adobe Acrobat
CVE-IDS
?

CVE-2014-0496
CVE-2014-0495
CVE-2014-0493


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti