Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10004
Vícenásobné zranitelnosti aplikace Adobe Acrobat & Reader
Aktualizováno: 04/24/2015
Detekováno
?
05/13/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Reader a Adobe Acrobat verze X a XI bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k vykonání libovolného kódu, obejití ochrany proti písku, zpochybnění služby nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Vektory příbuzné neznámému lze využít k obejití ochranného mechanismu proti písku, ke spuštění libovolného kódu nebo k odmítnutí služby přes přetečení vyrovnávací paměti založené na hromadě.

  2. Vektory spojené s rozhraním JavaScript API lze využít k získání citlivých informací pomocí speciálně vytvořeného PDF

  3. Vektory vztahující se k neznámým voláním API lze využít k provádění libovolného kódu prostřednictvím nemapovaného přístupu k paměti.

Zasažené produkty

Adobe Reader a Acrobat XI 11.0.06 a starší verze pro systémy Windows a Macintosh,
Adobe Reader a Acrobat X 10.1.9 a starší verze pro Windows a Macintosh.

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Čtenář

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Adobe Reader
Adobe Acrobat XI
Adobe Acrobat X
Adobe Acrobat
CVE-IDS
?

CVE-2014-0529
CVE-2014-0528
CVE-2014-0527
CVE-2014-0526
CVE-2014-0525
CVE-2014-0524
CVE-2014-0523
CVE-2014-0522
CVE-2014-0521
CVE-2014-0512
CVE-2014-0511


Odkaz na originál