Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10003
Více zranitelností v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 03/24/2015
Detekováno
?
06/27/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V následujících verzích aplikace Adobe Flash Player bylo nalezeno několik závažných chyb zabezpečení: 13.0.0.206 a starší verze pro systém Windows, Mac OS; 11.2.202.356 a starší verze pro Linux a Adobe AIR SDK & Compiler verze 13.0.0.83. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k tomu, aby obcházeli mechanismus ochrany proti písku, pravidla týkající se stejného původu a omezení přístupu nebo spustili libovolný kód

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. haldy přetečení vyrovnávací paměti lze využít k provedení libovolného kódu a obejití pískovce.
  2. Některé neurčené útokové vektory lze využít k vynechání zásad stejného původu a omezení přístupu.
Zasažené produkty

Flash Player 13.0.0.206 a starší verze pro Windows a Mac OS,
Flash Player 11.2.202.356 a starší verze pro Linux,
AIR 13.0.0.83 SDK a kompilátor.

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Přehrávač Flash Player

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Macromedia Flash Player
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2014-0520
CVE-2014-0519
CVE-2014-0518
CVE-2014-0517
CVE-2014-0516
CVE-2014-0510


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti