Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10002
Více zranitelností v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 03/13/2015
Detekováno
?
06/10/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Flash Player bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k podání libovolného skriptu nebo HTML, omezit přístup, spustit libovolný kód nebo způsobit odmítnutí služby

Vektory vztahující se k neznámým aplikacím mohou být využívány k provádění libovolného skriptu nebo HTML, omezení přístupu, spuštění libovolného kódu nebo způsobení odmítnutí služby prostřednictvím skriptování mezi stránkami (XSS) nebo jinými neznámými metodami.

Zasažené produkty

Flash Player 13.0.0.214 a starší verze pro Windows a Macintosh
Flash Player 11.2.202.359 a starší pro Linux
AIR 13.0.0.111 a starší verze

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Přehrávač Flash Player

Oficiální doporučení

Adobe Bulletin

Dopad
?
CI 
[?]

ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Macromedia Flash Player
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2014-0536
CVE-2014-0535
CVE-2014-0534
CVE-2014-0533
CVE-2014-0532
CVE-2014-0531


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti