Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Mozilla Foundation
Název Počet zranitelností
Název Počet zranitelností
Mozilla Firefox 48

Název: Mozilla Firefox

Počet zranitelností: 48

Mozilla Firefox ESR 38

Název: Mozilla Firefox ESR

Počet zranitelností: 38

Mozilla Firefox for Android 2

Název: Mozilla Firefox for Android

Počet zranitelností: 2

Mozilla SeaMonkey 4

Název: Mozilla SeaMonkey

Počet zranitelností: 4

Mozilla Thunderbird 21

Název: Mozilla Thunderbird

Počet zranitelností: 21

Mozilla Thunderbird ESR 1

Název: Mozilla Thunderbird ESR

Počet zranitelností: 1


Odkaz na originál