Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Google
Název Počet zranitelností
Název Počet zranitelností
Google Chrome 70

Název: Google Chrome

Počet zranitelností: 70

Google Chrome Enterprise 2

Název: Google Chrome Enterprise

Počet zranitelností: 2

Google Chrome for Android 4

Název: Google Chrome for Android

Počet zranitelností: 4

Google Desktop 1

Název: Google Desktop

Počet zranitelností: 1

Google Earth 2

Název: Google Earth

Počet zranitelností: 2

Google Picasa 3

Název: Google Picasa

Počet zranitelností: 3

Google SketchUp 1

Název: Google SketchUp

Počet zranitelností: 1

Google Toolbar 1

Název: Google Toolbar

Počet zranitelností: 1

Google in blogs Kaspersky Lab


Odkaz na originál