Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Worm.Win32.VBNA

Detekováno 08/06/2009
Třída Worm
Platfoma Win32
Popis

Tato trojská knihovna je součástí dalšího škodlivého programu. Když je tato knihovna načtena do adresního prostoru libovolného procesu, spustí se následující spuštění:

 C: x.exe 

Knihovna obsahuje také funkce pro práci s soubory a dialogovými okny.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu