Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Worm.Win32.Perlovga

Detekováno 04/29/2008
Třída Worm
Platfoma Win32
Popis

Červ kopíruje soubory ze svých pracovních složek:

 % WorkDir% host.exe% WorkDir% autorun.inf 

do kořenového adresáře systému Windows:

 % WinDir% svchost.exe% WinDir% autorun.inf 

Potom spustí následující soubor pro provedení:

% WinDir% svchost.exe

a přestane běžet.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu