Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

WebToolbar.Win32.Asparnet

Detekováno 01/17/2017
Třída WebToolbar
Platfoma Win32
Popis

Panel nástrojů této rodiny je nainstalován v počítači během instalace jiného softwaru. Po instalaci může změnit výchozí stránku prohlížeče a vyhledávání.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 USA 11,29
2 Ruská Federace 10,14
3 Německo 8,77
4 Brazílie 6.48
5 Indie 6.11
6 Vietnam 3.99
7 Mexiko 3.53
8 Itálie 3.38
9 Španělsko 3.06
10 Francie 3.05

* Procento všech unikátních uživatelů společnosti Kaspersky napadených touto riskware


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu