Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

WebToolbar.Win32.Agent

Detekováno 01/17/2017
Třída WebToolbar
Platfoma Win32
Popis

Tyto programy, s oprávněním uživatele, instalují panely nástrojů pro snadný přístup k jednomu nebo více vyhledávačům online, a tím rozšiřují funkčnost softwaru v počítači uživatele. Není sama o sobě nebezpečná.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 16,89
2 USA 12,37
3 Německo 8.23
4 Indie 6.36
5 Francie 4.69
6 Kanada 3.07
7 Spojené království 2,95
8 Itálie 2,91
9 Japonsko 2,75
10 Alžírsko 2,37

* Procento všech unikátních uživatelů společnosti Kaspersky napadených touto riskware


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu