Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

WebToolbar.JS.Condonit

Detekováno 01/17/2017
Třída WebToolbar
Platfoma JS
Popis

Panely nástrojů této rodiny obsahují skript JavaScript, který otevře v pop-up okne stránky určené tvůrcem panelu nástrojů.

Geografická distribuce útoků rodiny WebToolbar.JS.Condonit


Zeměpisné rozložení útoků v období od 17. ledna 2016 do 17. ledna 2017

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 USA 18,22
2 Německo 10,31
3 Ruská Federace 8.30
4 Indie 6.60
5 Francie 6.20
6 Kanada 5.47
7 Spojené království 3,83
8 Španělsko 3,69
9 Itálie 3.54
10 Brazílie 2.41

* Procento všech unikátních uživatelů společnosti Kaspersky napadených touto riskware


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu