Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.Win32.Alman

Detekováno 06/19/2007
Třída Virus
Platfoma Win32
Popis

Virus infikuje všechny dostupné spustitelné soubory systému Windows (PE-EXE) na všech discích počítače poškozeného počítače a přístupných síťových složkách. Virus neinfikuje soubory s následujícími názvy:

 wooolcfg.exewoool.exeztconfig.exepatchupdate.exetrojankiller.exexy2player.exeflyff.exexy2.exeau_unins_web.execabal.execabalmain9x.execabalmain.exemeteor.exepatcher.exemjonline.execonfig.exezuonline.exeuserpic.exemain.exedk2.exeautoupdate.exedbfsupdate.exeasktao.exesealspeed.exexlqy2.exegame.exewb-service.exenbt-dragonraja2006.exedragonraja.exemhclient-connect.exehs.exemts.exegc.exezfs.exeneuz.exemaplestory.exensstarter.exenmcosrv.execa.exenmservice.exekartrider.exeaudition.exezhengtu.exe 

Virus zapíše jeho spustitelný soubor na začátek infikovaného souboru a posune původní obsah souboru dolů.

Za účelem napadnutí souborů umístěných v síťových složkách se virus pokouší připojit ke vzdáleným počítačům pomocí účtu Administrator a jedné z následujících hesel:

 zxcvqazwsxqazqwer! @ # $% ^ & * ()! @ # $% ^ & * (! @ # $% ^ & *! @ # $% ^ &! @ # $% ^! @ # $%aasdf sdfgh! @ # $654321123456123451234123111 

Virus také odesílá informace na web vzdáleného škodlivého uživatele o množství volného místa na disku C, operačním systému a verzi Internet Explorer na poškozeném počítači a o přítomnosti ovladačů v systému, které mají jeden z uvedených jmen níže:

 HooksysKWatch3KregExKLPFNaiAvFilter1NAVAPAVGNTMGRAvgTdinod32drvPavProtectTMFilterBDFsDrvVETFDDNT 

Tyto informace se odesílají v následujícím požadavku na stránku vzdáleného škodlivého uživatele:

 http: //****mrw0rldwide.com/co.asp?action=post & HD = <velikost volného místa> & OT = <verze operačního systému> & IV = <verze aplikace Internet Explorer> & AV = <nainstalované ovladače> 

Virus také získá seznam souborů, které mají být staženy z následujícího odkazu:

http: //*****mrw0rldwide.com/z.dat

Potom soubory stahuje ze seznamu, ukládá je do dočasného adresáře systému Windows a spouští je k provedení.

V době psaní virus stahoval soubory z následujících odkazů:

 http: //down******/css.jpghttp: //down******/wow.jpg 

a uložte je podle následujícího obrázku:

% Temp% css.jpg – tento soubor má velikost 62 792 bajtů. Kaspersky Anti-Virus bude detekován jako Trojan-PSW.Win32.OnLineGames.afd;

% Temp% wow.jpg – tento soubor má velikost 40 241 bajtů. Kaspersky Anti-Virus bude detekován jako Trojan-PSW.Win32.WOW.sv.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu