Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.VBS.Lanus

Třída Virus
Platfoma VBS
Popis

Technické údaje

Tento virus je napsán v jazyku Visual Basic Script (VBS) a zašifrován (jde o skript VBE – skript jazyka Visual Basic). Když je aktivován, vyhledává soubory s příponami .html a .htm a infikuje je psaním kódu do horní části souboru.

Virus označuje infikované soubory "značkou" ( ) a neinfikuje je znovu.

Virus neobsahuje žádné užitečné zatížení.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu