Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.PHP.Virdrus

Třída Virus
Platfoma PHP
Popis

Technické údaje

Jedná se o jeden z mála aktuálně známých virů, které infikují skriptovací programy PHP (Hypertext Preprocessor scripting language).

Virus funguje pouze v systémech s nainstalovaným PHP-tlumočníkem.

Po spuštění virus vyhledá aktuální adresář pro soubory PHP a infikuje je psaním začátku každého souboru.

Před infikováním souboru virus vyhledá textový řetězec

 VirusQuest 

. Pokud tento řetězec nalezne, nebude soubor znovu infikován.

Virus obsahuje následující textové řetězce:

 Virus: VirusQuestNapsal Dr. Virus QuestVytvořeno dne 08/09/2003 

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu