Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.OS2.Jiskefet

Třída Virus
Platfoma OS2
Popis

Technické údaje

Jedná se o neškodný parazitní virus, který není rezidentním rezidenci. Hledá soubory NewEXE (LX), přečte 2048 (800h) bajtů ze začátku souboru, zapíše data na konec souboru a poté zapíše do 2048 bajtů záhlaví souboru. Pak virus vytvoří dočasný soubor, zkopíruje tam hostitelský soubor, dezinfikuje a spustí daný soubor. Poté virus vrací do systému systémovou kontrolu.

Během vyhledávání a napadání souborů virus používá volání OS / 2:


DosExit DosChgFilePtr DosClose DosDelete DosFindClose DosFindFirst
DosFindDalší DosNewSize DosOpen DosGetEnv DosRead DosWrite DosExecPgm
Virus obsahuje textové řetězce:

Jiskefet
DOSKÁLY
* .EXE
MK


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu