Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.Multi.3nop

Třída Virus
Platfoma Multi
Popis

Technické údaje

Je to virus s vícenásobným stealth nebezpečným pamětí. Při načítání z infikované diskety se píše do MBR pevného disku. Poté háčí INT 13h (jako načítání z infikovaného HD) a kontroluje funkce čtení a zápisu disku. Při čtení z diskety infikuje zaváděcí sektor diskety, při psaní na disketu virus kontroluje první tři bajty vyrovnávací paměti dat. Pokud existuje JMP opcode (E9h), virus přepíše 200h bajtů tohoto bufferu kódem viru. Virus se tedy může vložit do spustitelného souboru počáteční nebo střední. Při spuštění tohoto souboru virus infikuje MBR pevného disku a vrátí se do DOSu. Tyto soubory nelze obnovit a měly by být smazány.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu