Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Wordde

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o nebezpečný virus maker aplikace Word. Obsahuje šest maker: WordDE, AutoExec, FileOpen, FilePrint, FileSaveAs, AutoOpen (WordSU v NORMAL.DOT). Infikuje systém při otevírání infikovaného dokumentu (AutoOpen), infikuje otevřené dokumenty (FileOpen) a ukládá se novým názvem (FileSaveAs).

Virus na časovač systému nastavuje makro, které vypíná Word v náhodně vybraném čase. Při tisku dokumentů nahrazuje virus nový řetězec v ruštině. Virus vytvoří sekci v profilu Windows (soubor Win.ini):


[gay]
lox =
Když čítač dosáhne 5, virus vymaže soubor COMMAND.COM.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu