Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Wnw

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento virus makra obsahuje sedm maker a funkcí v jednom modulu "WNW": AutoExec, AutoOpen, FileSaveAs, WNWP, FileTemplates, ToolsMacro, ViewVBCode. Virus infikuje oblast globálních maker při otevírání infikovaného dokumentu. Ostatní dokumenty se nakažují při otevření nebo uložení pomocí nového jména.

V sobotu a neděli virus zobrazí varovné zprávy:

Na východě Samedi, aujourd'huiJe ne travaillerai pas …Na východě Dimanche, aujourd'huiJe ne travaillerai pas …
V závislosti na počtu takových zpráv virus provádí několik destrukčních operací (viz níže). Počítadlo těchto zpráv je uloženo v souboru WINWORD8.INI v oddílu [WNW] v položce Celkem.

V desáté zprávě virus zobrazí MessageBox:

Virus WNWVous jouez avec le feu …
a odstraní soubory: C: WINDOWSBUREAU * .LNK a C: WINDOWSMENU D�MARRER *. *

Ve 20. zprávě se virus zobrazí MessageBox:

Virus WNWJe vous avais pr�venu …
a odstraní soubory:
C: Windows * .iniC: Autoexec.batC: Config.sysC: Msdos.sysC: Io.sys
Ve 30. zprávě zobrazí virus MessageBox:
Virus WNWVous l'aurez voulu !!!!
a formátuje jednotku C:.

V těchto dnech virus, v závislosti na systémovém náhodném čítači, také zobrazuje MessageBox:

Virus WNWNashledanou…
nebo kreslí text v řádku záhlaví okna aplikace Word:
Je ne veux pas travailler ce víkend, donc, je vais vous en emp�cher … 


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu