Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Vicissitator

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o polymorfní virus makro aplikace Word. Obsahuje pouze jedno makro v infikovaných dokumentech – FileSave, ale při infikování systému vytváří dvě makra – FileSave a ToolsMacro (stealth). Virus se replikuje při ukládání dokumentů (FileSave). Během infikování viru vytvoří makro Vicissitator, zkopíruje tam svůj kód a upravuje ho (polymorfní motor). Virus poté kopíruje do dokumentu makro výsledku s názvem FileSave.

Při infekci NORMAL.DOT virus píše text do makra NástrojeMacro:


Byli jste nakaženi virem Makar Virus.
(C) 1997 CyberYoda Člen týmu virů SLAM


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu