Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Thebman

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento makro virus obsahuje čtyři makra v dokumentech a pět v NORMAL.DOT:

Dokumenty NORMAL.DOTautoopenti ILMDdateispeichernunterV DateiSpeichern, DateiSpeichernUnterDatumSlužbyStandardní DatumSlužbyStandarddateidruckenV DateiDrucken
Virus infikuje oblast globálních maker při otevírání dokumentů. Infikuje dokumenty ukládání a ukládání pomocí nového jména.

Při tisku dokumentů virus nahradí symboly "s" znakem "t". Virus obsahuje komentáře:

****************************************************** *********** ILMD V1.0 ** ** Napsal v listopadu 1997 někde v Německu Thebman ** ** Gratulujeme k dekódování tohoto souboru ******************************************************* **********


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu