Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Tabulator

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento virus makra obsahuje pět maker:


Dokumenty NORMAL.DOT
AUTOOPEN AUTOOLD
M1 M1, DateiSpeichern
M2 M2, ExtrasMakro
M3 M3, DateiDokvorlagen
M4 M4, FormatTabulator
Infikuje systém při otevírání infikovaného dokumentu. Infikuje soubory při jejich ukládání. 15. dne kteréhokoli měsíce přejmenuje soubor "C: IO.SYS" na "C: I O.SYS".


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu