Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Sveta

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento virus obsahuje dvě makra: AutoOpen, Sveta. Replikuje se při otevírání nakažených dokumentů (AutoOpen): vyhledává dokumenty v seznamu souborů FileList (nedávno použitý soubor) a infikuje je. Virus je tedy "nonmemory resident" – je aktivní pouze při otevření infikovaného dokumentu a převzetí kontroly makra AutoOpen. Když uvolní kontrolu, virus nezachycuje žádné události a neinfikuje soubory (pokud samozřejmě NORMAL.DOT nebo nějaká jiná automaticky načtená šablona není uvedena v FileListu).

Při aktivaci po dobu 13 sekund (tj. Při otevírání infikovaného dokumentu) se virus objeví na StatusBar zprávu:


———- ======> SVETA podle Kid Chaos [SLAM] <======= ———-


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu