Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Stryx

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento šifrovaný virus obsahuje čtyři makra:


NORMAL.DOT Infected files
DokumentSchlie�en DokumentSchlie�en
DateiSchlie�en DateiSchlie�en
Stryx1 StryxOne
Stryx2 StryxTwo
Infikuje systém na DokumentSchlie�en a DateiSchlie�en (FileClose a DocClose).

1. prosince virus vytvoří trojan FUNNY.COM DOS a spustí jej. Tento trojan vytvoří na aktuálním disku náhodně pojmenované podadresáře. Chcete-li tento trojský kousek odstranit, virus uloží do souboru FUNNY.SCR hexadecimální výpis a převede jej na spustitelný soubor pomocí nástroje DEBUG. Chcete-li, že virus vytvoří a spustí soubor FUNNY.BAT:


@echo off
ladění <funny.scr> nul
@echo off
Funny.com
Stejným způsobem virus vloží soubor DRACHE.GIF s obrazem draka. Pak virus vytvoří novou šablonu, vloží tento GIF a přidá řetězce:

STRYX !!!!
Podívejte se na HD! 🙂
Promiň, ale je to tak legrační!
NJ 1996


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu