Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Story

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento makrovírus obsahuje jedno makro s různými auto-názvy v infikovaných dokumentech ("Document_Open") av oblasti globálních maker (NORMAL.DOT – "Document_Close"). V důsledku toho se virus aktivuje při otevírání a zavírání dokumentu. Infikuje globální oblast maker po otevření infikovaného dokumentu a po ukončení se rozšiřuje na další dokumenty.

Během infekce virus také zakáže ochranu proti virům v aplikaci Word (Virus Warning) a také vypne nabídku Word: "Nástroje / Makro", "Nástroje / Přizpůsobit …", "Zobrazit / Panely nástrojů", "Zobrazit / Stav Bar".

Virus obsahuje řádek komentářů, který virus používá k oddělení infikovaných a neinfikovaných dokumentů. Tento text se zobrazuje takto:

Jack v krabici

Virus má schopnost červa a šíří svou kopii prostřednictvím IRC kanálů. Chcete-li to provést, červa viru hledá klient mIRC nainstalovaný v systému a vytvoří nový soubor SCRIPT.INI. Virus vyhledává klient mIRC pouze v jednom adresáři, C: MIRC a v případě, že je nainstalován v libovolném jiném adresáři, neinfikuje mIRC. Při infikování klienta mIRC virus také zakáže varovné zprávy zabezpečení. Chcete-li se šířit prostřednictvím kanálů IRC, virus pošle infikovaný dokument C: WINDOWSSTORY.DOC, který je vytvořen virem, když infikuje systém. Virus jednoduše uloží aktuální (infikovaný) dokument.

Soubor skriptu viru obsahuje sadu příkazů mIRC (přibližně 4,5 kB příkazů mIRC), které vykonávají mnoho funkcí, včetně šíření prostřednictvím kanálů, zobrazování zpráv, posílání spamových zpráv a úkrytu.

Virus odesílá svou kopii (dokument STORY.DOC) ve třech případech:

instance 1. Při příjmu libovolného souboru od osoby prostřednictvím IRC virusový skript okamžitě odešle infikovaný soubor STORY.DOC.

instance 2. Virus používá seznam upozornění mIRC. Seznam oznámení v klientovi mIRC obsahuje seznam výkresů a v případě, že se některý z těchto výkresů objeví na internetu, je o tom informován aktuální klient (přijme oznámení). V případě, že je dotyčný klient mIRC o takové osobě informován, provede virus následující: odstraní tuto přezdívku ze seznamu oznámení; ignoruje všechny zprávy z tohoto nick; a za 5 vteřin odešle zprávu, která následně po 15 sekundách zašle kopie viru (infikovaný dokument aplikace Word – C: WINDOWSSTORY.DOC). Zpráva odeslaná uživateli se zobrazí takto:

Hej, teď nemůžu mluvit, ale chtěl jsem ti poslat tenhle soubor. Má tozábavný příběh, který byste měli číst, a také makra, která vás chráníz mnoha virů. Stačí otevřít dokument, povolit makra a pokudjste infikováni, že se zbaví viru

instance 3. Při příjmu příkazu "Pozvat" z libovolné přezdívky se virusový skript v průběhu 10 sekund připojí k tomuto kanálu a potom odešle zprávu této osobě, po níž následuje stejný infikovaný soubor STORY.DOC:

Děkuji za pozváníJsem málo zaneprázdněný, takže teď už nemůžu moc mluvit. Myslela jsem, že byste chtělPodívejte se na tento soubor, který mám. Má zábavný příběh a také makrakteré se zbavují makro virů. Stačí povolit makra, kdyžpřichází výzva a bude vyhledávat všechny viry a vyčistit je.

Virus také zřejmě informuje svého autora o své činnosti. Po připojení k serveru mIRC virus přidá do seznamu upozornění "SimpleSmn" nick – postižená mIRC bude oznámena, pokud se takový nick zobrazí v síti IRC. Infikovaný klient mIRC pak zjistí, kdy se v IRC síti objeví osoba s nickem "SimpleSmn". V tomto případě virus informuje tuto osobu se zprávou "Já jsem na irc.", Takže virus informuje svého autora o infikovaných počítačích online.

Po příkazu "Oznámení" z přezdívky "Simplicity" virus otevře C: na infikovaném počítači jako souborový server (s plným přístupem), takže virus má schopnost Backdoor.

Po připojení k serveru IRC virus skryje svůj skript a obnoví jej po odpojení: při připojení zkopíruje SCRIPT.INI z adresáře C: MIRC do souboru C: WINDOWSSCRIPT1.INI, znovu jej načte do klienta mIRC a pak vymaže obsah C: MIRCSCRIPT.INI. Po odpojení virus zkopíruje C: WINDOWSSCRIPT1.INI zpět na C: MIRCSCRIPT.INI a vymaže soubor C: WINDOWSSCRIPT1.INI.

V případě, že dotyčný klient zadá kanál, který má v názvu kanálu pomocné nebo "nohackové" podřízené řetězce, virusový skript okamžitě opustí tento kanál.

Virus zakáže veškeré zprávy od kteréhokoli uživatele na kanálu, pokud odesílá zprávu, která má některou z následujících řetězců:

virus virového skriptu infikuje Jack Box macro Story.doc

Pokud infikovaný klient zadá vlastní příkaz IRC "/ BY" (přidaný skriptem), virus zobrazí text:

Mirc Worm Jack-In-the-BoxSimpleSimon

Pokud jsou texty "Hi", "!", "Hey" nebo "Hello", virus otevírá jednu z anti-virů a dalších internetových adres, které mají poštovní server s otevřenou schopností veřejného přenosu:

mirc.com, georgecarlin.com, carrottop.com, anvdesign.net, symantec.com,drsolomon.com, www.bocklabs.wisc.edu, ebay.com

a hledá zde povolený systém SendMail. Je-li k dispozici, virus pomocí tohoto e-mailového serveru odešle spamové zprávy s následujícími poli:

mail z: Addr1@Addr2.comrcpt na: Addr3do: Addr3z: Addr1@Addr2.comPředmět: RndTextTělo zprávy: Jack-In-The-Box se znovu zvedl!

kde Addr1 a Addr2 jsou náhodně generované textové řetězce až osm písmen velikosti, RndText je náhodně generovaný text až 50 znaků délky a Addr3 je náhodně vybrán ze seznamu:

evrt@avp.comsamples@datafellows.comvirus_research@nai.comtech_support@nai.com


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu