Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Slow

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o neškodný makromolekulární virus. Obsahuje pouze jedno makro AutoClose a infikuje oblast globálních maker a dokumenty na Zavřít hovor.

Na každé infekci vírový "polymorfní motor přejmenuje interní viry proměnné na jiná náhodně vybraná jména s náhodně vybranými délkami. V důsledku toho neexistují žádné vyhledávací řetězce pro detekci viru.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu