Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Since

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Toto je šifrovaný virus maker aplikace Word. Obsahuje pouze jedno makro AutoOpen a replikuje se při otevření dokumentů. Virus nastavuje proměnnou dokumentu "REDDY = Bava, U jsou moji nejlepší přátelé" a informace o autorovi dokumentu: "VIRUS od roku 1971" s komentářem: "I love INDIA, je neškodný, milý den."


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu