Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Sebelas

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o stealth makrovir. Obsahuje osmdesát procedur v jednom modulu "xSebelas": xSebelasInit, AntiMakro, DisplayPath4, McOpen, ShowForm, FileOpen, AutoOpen, ViewVBCode, AutoExec, AutoExit, ToolsMacro, FileTemplates, FormatStyle, ReFresh, AutoClose, FileExit, ToolsOptions a HelpAbout.

Virus infikuje oblast globálních maker při otevření infikovaného dokumentu (AutoOpen) a při otevírání a zavírání infikuje jiné dokumenty (AutoOpen a AutoClose). Po ukončení aplikace MS Word virus také vytvoří dva infikované dokumenty v počátečním adresáři MS Word: tyto dokumenty mají názvy BIOS.VXD a WINSSPI.DOT.

Virus vypne ochranu aplikace Word proti viru (volba VirusProtection), skryje nabídku Nástroje / Makro (stealth) a blokuje otevření editoru jazyka.

Po otevření jakéhokoli dokumentu virus kontroluje datum systému a zobrazí následující zprávy:

4. února:


eX-Sebelas vydání 3.9
'Met ulang tahun Natalie Imbruglia!

1. listopadu:


eX-Sebelas vydání 3.9
'Pokračujte na téma Erry Delphiero!

7. října:


eX-Sebelas vydání 3.9
'Met lang tahun DaNnY DeSPiRo!

11. dne každého měsíce počínaje 11. dubnem 1999 se virus v barvě bílé barvy písma pro celý text v dokumentu (skryje text – bílá na bílém) a poté vloží do konce dokumentu text (v černé barvě):


Viva eX-SeBeLaS!

Od 11. dubna 1999 se virus každých 30 minut zobrazí dialogové okno s obrázkem. Stejné dialogové okno se zobrazí při vstupu do nabídky Help / About.

Také počínaje 11. dubnem 1999, po ukončení aplikace MS Word, virus přejmenuje soubor AUTOEXEC.BAT na XSEBELAS.BAT a vytvoří nový soubor AUTOEXEC.BAT, který volá původní program (uložený v XSEBELAS.BAT) a poté zobrazí text :


+ ————————————————- ——————- +
| eX-SeBeLaS vydání 3.9
| [speciální věnovaná Natalie 'Jane' Imbruglia]
| ————————————————- ——————- |
| DaNnY DeSPiRo:
| Salam saya buat anak-anak SMAN 11 Bandung, Analisis Kimia – UNPAD, |
| Delapan Makhluk Roztomilý (DMC), QLas (KIR SMUN 11 Bandung), "truz buat |
| Jihan Fahira (kapan kamu mampir ke rumah lagi e-mail saya dong), |
| teman-teman saya di alam fana ini dans spesial buat cewek lucu jang |
| mirip Natalie Imbruglia … [despiro@hotmail.com] |
| ————————————————- ——————- |
| ErRy DeLPhIeRo:
| ZAČÁTKOVÝ AKAK-ANAK AMIK-SUKAPURA TSM, AMIK-BaNDuNg, DJEPROETH '95, 'en |
| BaRuDaK TeAtEr NuAnSa, BuAt GadSam '95: DoNt FoRgEt Me … E-MaiL |
| GuE YaCh … Buat ANaK-aNAk 'ACC', Buat GaDiS-GaDIs YaNG CaRe 'en |
| MaU KeNAlaN AMa ErRy di TuNGgU LHo e-MaiLnyA, 'en SPECiaL SmILe To |
| LuTju GiRl NaTaLiE ImBrUgLiA! [delphiero@hotmail.com] |
| ————————————————- ——————- |
| … omlouvám se za zaslání viru (možná více než jednoho), jsme jen – |
| chceme sami sebe dokázat, že programování virů je velmi zábavné … |
+ ————————————————- ——————- +


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu